PatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่าPatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่า
Forgot password?

รถบัสเช่า 50 ที่นั่ง Patsornchai’s Double Decker

ภัสสรชัยทัวร์
รถบัส ระดับมาตรฐาน
รถบัสเช่า 50 ที่นั่ง Patsornchai’s Double Decker
50
unavailable

Pick-up location details

pickup time
Anytime
Location

Drop-off location details

Drop off Time
Anytime
Location

รถบัสเช่าขนาด 50 ที่นั่ง (Patsornchai’s Double Decker)

Patsornchai’s Double Decker หรือ รถบัสสองชั้น เป็นรถโดยสารขนาด 50 ที่นั่ง ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย ความโอ่โถง

Free WiFi 2.4G
คาราโอเกะ
รถโดยสารสองประตู (มีประตูกลาง)
ระบบ GPS เชื่อมกับกรมการขนส่ง
ระบบทำความเย็น ควบคุมอัตโนมัติ
ห้องน้ำ
หิ้งเก็บสัมภาระเหนือศรีษะ
เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด อัตโนมัติ
เครื่องยนต์ดีเซล (ใช้น้ำมัน)
โทรทัศน์ คมชัดระดับ HD