PatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่าPatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่า
Forgot password?

รถตู้เช่า 14 ที่นั่ง Toyota Commuter

ภัสสรชัยทัวร์
รถตู้ ระดับมาตรฐาน
รถตู้เช่า 14 ที่นั่ง Toyota Commuter
14
unavailable

Pick-up location details

pickup time
Anytime
Location

Drop-off location details

Drop off Time
Anytime
Location

Toyota Commuter หรือ รถตู้ 14 ที่นั่ง ขับเคลื่อนโดยเชื้อเพลิงดีเซลมีความปลอดภัยสูง และปล่อยมลภาวะต่ำ มีเครื่องเสียงและโทรทัศน์ติดตั้งภายในรถ สามารถขึ้นทางลาดชันได้อย่างว่องไวและคล่องตัว ให้บริการพร้อมพนักงานขับรถประสบการณ์สูง

ระบบ GPS เชื่อมกับกรมการขนส่ง
ระบบทำความเย็น ควบคุมอัตโนมัติ
เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด อัตโนมัติ
เครื่องยนต์ดีเซล (ใช้น้ำมัน)