โลโก้ ภัสสรชัยทัวร์

http://patsornchaibus.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-Final-Logo.jpg