PatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่าPatsornchaiBus – รถบัสเช่า รถทัวร์เช่า รถโค้ชเช่า รถรับส่งพนักงาน รถตู้เช่า
Forgot password?

Free WiFi 2.4G

2 results found.

Modify Search

Sort results by:

รถบัสเช่า รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์

รถบัส ระดับมาตรฐานรถบัสเช่า 50 ที่นั่ง Patsornchai’s Double Decker

  • F

Mileage: up to 2015miles

เช่ามินิบัส

รถบัส ระดับมาตรฐานมินิบัสให้เช่า 20 – 24 ที่นั่ง Plan S

  • F
  • P

Mileage: unlimited