ก่อนเลือกผู้ให้บริการ รถรับส่งพนักงาน ต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง

การมี รถรับส่งพนักงาน ที่เป็นการจ้างองค์กรภายนอกแทนที่เราจะต้องจัดซื้อรถขนาดใหญ่เอาไว้รับส่งพนักงานของเรา เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากทำให้เราเกิดความสะดวกในแง่ของการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แน่นอน และการบริหารจัดการ ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จุกจิก แถมยังทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการรับส่งพนักงานได้หากว่า รถที่เราซื้อมาใช้งานไม่พร้อม เกิดเสียในเวลาที่ต้องไปรับหรือส่งพนักงานขึ้น เรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายในการทำงาน หรือทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพนักงานในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ความสะดวกในการมาทำงานและกลับบ้าน เป็นสวัสดิการที่พนักงานส่วนมากพอใจที่จะได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม ในการที่เราจะเลือกผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่รับจัดการเรื่อง รถรับส่งพนักงาน นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพินิจพิจารณากันเป็นพิเศษก่อนที่จะตัดสินใจเลือกด้วย

สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก รถรับส่งพนักงาน จากองค์กรภายนอก คือ…

  1. สภาพของรถที่จะนำมาให้บริการเป็น รถรับส่งพนักงาน ของเรา เรื่องนี้สำคัญมาก อย่าเลือกเอาจากราคาที่ถูกเป็นหลัก เพราะของที่ถูกอาจจะมีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ ให้พิจารณาตัดสินใจจากคุณภาพเป็นสำคัญ ดูว่ามีสภาพดี ทั้งในเรื่องสมรรถนะ (ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการโดยสารของพนักงานของเราด้วย) และสภาพที่นั่งของรถ ต้องมีความพร้อมในการใช้งานเต็มที่
  2. ขนาดของรถเหมาะสมกับการเป็น รถรับส่งพนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือ มีที่นั่งเพียงพอสำหรับพนักงานของเราทุกคน ไม่ใช่ต้องขึ้นมายืนบนรถเหมือนขึ้นรถเมล์โดยสาร ต้องมั่นใจว่าพนักงานของเราได้รับความสะดวกสบายพอสมควรในการนั่งโดยสารไปกลับจากที่ทำงานและที่พัก
  3. พนักงานขับรถมีความพร้อมในการทำหน้าที่ เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการไปก้าวล่วงในหน่วยงานอื่น แต่เป็นเรื่องที่จำเป็น เราควรทราบประวัติของผู้ที่จะทำหน้าที่ขับ รถรับส่งพนักงาน ของเราเสียก่อน ต้องมั่นใจได้ว่าเขาขับรถดี มีประสบการณ์ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีใบอนุญาตในการขับรถรับส่งอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย เพราะเขาเป็นผู้ดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของพนักงานของเราในการเดินทางไปกลับที่ทำงาน
  4. ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการ ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องรถ บุคลากรในการขับขี่และดูแลรถพร้อมหรือไม่ รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการของเขาด้วย

นี่เป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการ หรือ บริษัท ควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกผู้ให้บริการ รถรับส่งพนักงาน ที่เป็นหน่วยงานนอกองค์กร เพื่อให้ได้พนักงานของเราได้รับบริการที่ดีที่สุด และประสานงานทำงานร่วมกันได้สะดวกของเราด้วย