รถรับส่ง สำหรับพนักงานจำเป็นแค่ไหน

การเดินทางมาทำงาน ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างสามารถที่จะช่วยเหลือพนักงานได้ ด้วยการจัด รถรับส่ง เอาไว้ให้ ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่เชื่อว่าพนักงานจำนวนมาก (อาจจะบอกว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ผิด) พอใจที่จะได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีค่าใช้จ่ายและมีภาระของบริษัท หรือ ผู้ว่าจ้างเกิดขึ้นมาพอสมควร จึงมีการขบคิดกันอยู่ว่า เรื่องของการมี รถรับส่ง สำหรับพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแค่ไหน เหมาะสมเพียงไรในการที่จะจัดหาสวัสดิการนี้เอาไว้ให้กับพนักงานของตนเอง…

รถรับส่ง สำหรับพนักงานจำเป็นหรือไม่…

หากถามว่า จำเป็นที่บริษัทหรือ นายจ้างจะต้อง รถรับส่ง ให้กับพนักงานหรือไม่ ก็คงตอบได้ว่า ส่วนมากไม่ถึงกับจำเป็น เพราะการมาทำงาน ถือเป็นหน้าที่หลักของพนักงานอยู่แล้ว และในค่าตอบแทนของบริษัท ก็จะเป็นส่วนที่พนักงานเขาเอาไปคิดคำนวณในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงานรวมไปด้วย หากเขาคิดว่าคุ้มก็ย่อมตัดสินใจมาสมัครทำงาน หากไม่คิดว่าคุ้มก็คงไม่มา… ซึ่งจะมองแบบนี้ก็คงไม่ผิด… ดังนั้นหากมองว่าจำเป็นหรือไม่ อาจจะไม่ถึงกับจำเป็น แต่… มันมีผลดีอย่างอื่นที่เราได้รับเมื่อเทียบกับการไม่มีอยู่ ซึ่งถือว่าเป็น ข้อดีในการมี รถรับส่ง พนักงาน ที่นายจ้างควรนำเอามาพิจารณา…

ข้อดีที่เกิดจากการมี รถรับส่ง ให้กับพนักงาน เช่น…

  1. ทำให้พนักงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง จากที่พักมาถึงที่ทำงาน ไม่ต้องขับขี่ยวดยานเอง ซึ่งแน่นอนว่ามีความปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกฉุก หรือช่วงฤดูหนาว ที่อากาศหนาวเย็น พนักงานที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ หากมี รถรับส่ง ย่อมดีต่อพนักงานมากกว่า
  2. ทำให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการขับขี่รถด้วยตนเอง สามารถนั่งพักสบายๆ ก่อนมาถึงที่ทำงาน และยังมาถึงที่ทำงานพร้อมกัน ทำให้มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าเดิม
  3. สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน เนื่องจากการจัดให้มี รถรับส่ง สำหรับพนักงาน ถือเป็นการให้สวัสดิการเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจที่บริษัทหรือผู้ประกอบการมีให้
  4. ลดค่าใช้จ่ายให้พนักงาน ในเรื่องของค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการซื้อรถเพื่อใช้มาทำงาน

ซึ่งข้อดีทั้ง 4 ข้อ จากการมี รถรับส่ง สำหรับพนักงาน อาจจะดูเหมือนพนักงานได้ประโยชน์เต็มที่ฝ่ายเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นข้อดีที่บริษัทได้คืนทั้งหมด เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งการมาตรงเวลา การมีสภาพร่างกายที่พร้อมในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือป่วยไข้ และยังเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท ทำให้ลดอัตราการเปลี่ยนงานได้อีกต่างหาก ดังนั้นการจัดหา รถรับส่ง เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ แม้จะไม่จำเป็น แต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลดีได้ในระดับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง