การตรวจสภาพ รถบัสรับส่งพนักงาน จำเป็นมากกว่าที่คิด

การให้บริการพนักงานในเรื่องการเดินทางด้วยการมี รถบัสรับส่งพนักงาน เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท หรือองค์กรที่มีพนักงานทำงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถือเป็นสวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานประหยัดได้ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ตลอดจนถึงมีความปลอดภัยมากกว่าการขับขี่ยวดยานมาเอง โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ หรือจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในการทำงาน เพราะเข้างานและออกงานพร้อมกัน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้นการมี รถบัสรับส่งพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากก่อนที่จะมีรถบัสเอาไว้ใช้งานรับส่งพนักงานก็คือ การตรวจสภาพรถ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มที่

การตรวจสอบสภาพ รถบัสรับส่งพนักงาน ก่อนการนำมาใช้งาน

การตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะนำมาใช้งานเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรถที่ต้องใช้กับคนจำนวนมากอย่าง รถบัสรับส่งพนักงาน เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีผลทั้งในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน และมีผลถึงเรื่องชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นที่ลำดับแรกมากกว่าเรื่องอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่จะเลือกรถมาใช้งานการตรวจสภาพให้แน่ใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการซื้อรถมือสองเอามาใช้งาน แต่แม้จะเป็นการเลือกจ้างบริษัทผู้ให้บริการ รถบัสรับส่งพนักงาน เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาพรถก่อน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่

การตรวจสภาพ รถบัสรับส่งพนักงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง หลักๆ คือ

  1. ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่ รถมือสอง หรือ ใช้บริการบริษัทที่ให้บริการรถก็ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อน ซึ่งสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือ สภาพของเบรกและช่วงล่าง สภาพของการบังคับเลี้ยว เกียร์ สภาพเครื่องยนต์ สภาพของห้องโดยสารและที่นั่ง ต้องมีพื้นที่เพียงพอและนั่งสบาย เหมาะกับพนักงานทั้งหมดของเราที่จะต้องขึ้นโดยสารเป็นประจำ
  2. การตรวจสอบเป็นประจำก่อนการขับขี่ใช้งาน ในกรณีที่ซื้อรถเป็นของบริษัทเอง เรื่องนี้ต้องกำชับพนักงานขับรถเสมอให้มีการตรวจสอบก่อนเสมอเป็นประจำทุกวัน ก็คือ การตรวจดูน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันเกียร์ อย่าประมาทละเว้นการตรวจสอบเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงสภาพของรถ และปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสำคัญมาก เช่น กรณีน้ำมันเบรกลดอย่างผิดปกติ ในวันใดวันหนึ่ง หมายถึงสภาพการทำงานของเบรกผิดปกติ ไม่ควรใช้งาน
  3. การตรวจสภาพตามระยะทาง ได้แก่การตรวจและเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ตามกำหนดระยะเวลา

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องกระทำ และในกรณีเป็นการหา รถบัสรับส่งพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ รถมือสอง หรือรถของบริษัทผู้ให้บริการเราก็ต้องทำการตรวจสอบ และควรเช็คประวัติ ก่อนนำมาใช้