รถรับส่ง พนักงานที่เป็นรถบัสมีกี่แบบ

รถบัส เป็นรถขนาดใหญ่ที่บรรจุคนโดยสารได้ทีละมากๆ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะพบในรูปแบบของรถประจำทาง ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือรถทัวร์ ทำหน้าที่ขนส่งมวลชนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามระยะทางที่กำหนด แต่นอกเหนือจากลักษณะนั้นแล้ว ก็ยังมีรถบัสแบบที่ใช้เป็น รถรับส่ง ที่ใช้ในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ สำหรับใช้รับส่งพนักงานด้วย ซึ่งการจะเลือกใช้ รถรับส่ง ที่เป็นรถบัสนั้นก็ต้องพิจารณาจากจำนวนของพนักงาน และเส้นทาง รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานว่าเหมาะสมหรือไม่ เราพร้อมหรือไม่ที่จะใช้รถชนิดนี้ เพราะการจะซื้อมาใช้งานประจำในองค์กร ก็ต้องยอมรับว่ารถบัส เป็นรถที่มีราคาสูงมากที่เดียว ไหนจะมีเรื่องของการจัดหาคนขับ ซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะเฉพาะในการขับรถขนส่งคนขนาดใหญ่ มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้องตามประเภทการใช้งานขับรถ รวมไปถึงเรื่องของความพร้อมในการจัดงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถอีกด้วย แต่หากไม่พร้อม ก็อาจจะเลือกใช้บริการของบริษัทที่มี รถรับส่ง ให้บริการแทนก็ได้ ซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก ไม่ต้องดูแลทั้งในเรื่องรถและคนขับ

ก่อนจะตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อมาใช้งาน หรือจะว่าจ้าง ในเรื่องจัดหา รถรับส่ง สำหรับให้บริการพนักงานนั้น เราลองมาทำความรู้จักกันดูหน่อยว่า รถบัส ที่ใช้เป็น รถรับส่ง มีกี่แบบ เพื่อที่จะได้เลือกใช้งานได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น…

ประเภทของ รถรับส่ง ที่เป็นรถบัสที่พบในประเทศไทย มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ใหญ่ คือ

  1. รถบัสชั้นเดียว จะมีที่นั่งของผู้โดยสารได้ประมาณ 36 – 44 ที่นั่ง ที่นั่งเป็นชั้นเดียวไม่มีการเล่นระดับ รถแบบนี้เป็นทรงค่อนข้างดั้งเดิม แต่ก็มีผลิตรถออกมาใหม่เรื่อยๆ ถ้ามีปริมาณพนักงานไม่มากนัก ก็เป็น รถรับส่ง ที่น่าสนใจ เพราะมีขนาดกะทัดรัดไม่ใหญ่มาก
  2. รถบัสชั้นครึ่ง หรือ บางคนเรียกว่า รถโค้ช จุผู้โดยสารได้ 38 – 55 คน รถรูปทรงนี้จะมีทางขึ้นลงสองทาง เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงของผู้โดยสาร มีความกว้างขวาง และมีพื้นที่เก็บของมากกว่า เป็น รถรับส่ง อีกแบบที่น่าสนใจ และยังเหมาะในการใช้เดินทางไกลเป็นหมู่คณะอีกด้วย
  3. รถบัสสองชั้น เป็น รถรับส่ง ขนาดใหญ่ มีที่นั่งประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า (เว้นแต่รถดัดแปลงให้มีที่นั่งน้อยลงเน้นความกว้างและสะดวกสบายเพิ่มขึ้น)

นี่เป็นรถบัส 3 แบบ ที่เราพบการนำมาใช้เป็น รถรับส่ง ในประเทศไทยของเรา ซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเลือกหา รถเอาไว้บริการพนักงานใช้ประกอบการตัดสินใจได้อีกทาง