จะเลือกรถบัส หรือ รถตู้รับส่งพนักงาน มาใช้แบบไหนดีกว่ากัน

สำหรับบริษัท หรือ ธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานหลายๆ คน การมีรถรับส่งพนักงานเอาไว้ให้บริการเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการให้สวัสดิการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ทำให้พนักงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย ทั้งในการจ่ายเงินค่ารถโดยสาร ค่าเชื้อเพลิง หรือ เสียเงินค่าซื้อรถเพื่อใช้ขับขี่มาทำงาน และยังมีความปลอดภัยสูงกว่า โดยเฉพาะคนที่ใช้จักรยานยนต์เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีคำถามอยู่ว่า เราควรเลือกรถแบบไหนดีที่จะเอามาใช้เป็นรถรับส่งพนักงาน ซึ่งส่วนมากก็จะเลือกกันอยู่ 2 แบบ คือ รถบัส หรือ รถตู้รับส่งพนักงาน ว่าเราควรจะตัดสินใจเลือกใช้แบบไหนจึงจะเหมาะสม

จริงๆ เรื่องนี้ สามารถพิจารณาได้จากจำนวนคนใช้งานเป็นหลัก หากว่ามีปริมาณพนักงานมากที่จะต้องโดยสารมาทำงานการเลือกรถบัสเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอน เพราะโดยสารได้มาก เป็นการเดินทางที่คุ้มค่า หากแต่ว่า ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปรับพนักงานในซอยเล็กเส้นทางน้อย หรือ มีหลายเส้นทางที่ต้องแยกไปรับ รถตู้รับส่งพนักงาน ก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และในกรณีใช้ รถตู้รับส่งพนักงาน เวลาที่เดินทางไปทำงานนอกสถานที่เป็นหมู่คณะเป็นกรณีพิเศษก็เป็นเรื่องที่สะดวกมากกว่า ใช้งานบ่อยกว่าด้วย ดังนั้นการจะเลือกว่าเราควรใช้ รถบัส หรือ รถตู้รับส่งพนักงาน ก็ต้องอยู่ที่ลักษณะองค์ประกอบในการใช้งานว่าออกมาในแนวไหนมากกว่ากัน

ในกรณีเลือก รถตู้รับส่งพนักงาน เรามีทางเลือก 2 แบบ ก็คือ เลือกที่จะซื้อรถตู้เอามาไว้ใช้งานภายในบริษัทเอง หรือ จะจัดจ้าง ใช้บริการจากบริษัทที่เขาให้บริการ รถตู้รับส่งพนักงาน ก็ได้ แบบหลังมีข้อดีตรงที่เราไม่ต้อง จ้างพนักงานขับรถประจำอีกตำแหน่ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการซื้อรถมาใช้งาน รวมถึงไม่ต้องมาเสียเงินและเวลาจุกจิกในเรื่องการซ่อมและการดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด เพราะทางบริษัทเป็นผู้จัดการทั้งหมด ทำให้ลดภาระการจัดการเรื่องเหล่านี้ไป และยังสามารถคำนวณรายจ่ายประจำได้ง่ายกว่าอีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายทางบริษัทผู้ให้บริการรถเขาเก็บตายตัว (เว้นมีการใช้บริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ซึ่งจะคิดต่างหาก)

เพราะฉะนั้น ในการจะเลือกว่า เราควรเลือก รถบัส หรือ รถตู้รับส่งพนักงาน มาใช้แบบไหนดีกว่ากัน… เราจะต้องพิจารณาจากความเป็นจริงในการใช้งาน จุดที่ต้องเข้าไปรับส่งพนักงานของเราให้สะดวกมากที่สุด หากว่าสามารถมารวมกันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามรายทางได้ และมีปริมาณพนักงานจำนวนมาก รถบัสเป็นทางเลือกที่ดี แต่หากมีเส้นทางที่ต้องแวะไปรับส่งเยอะ มีคนไม่มาก และต้องการใช้งานอื่นด้วย รถตู้รับส่งพนักงาน ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่านั่นเอง…