รถบัสเช่า

รถบัส ทำไมต้องจำกัดปริมาณผู้โดยสาร

รถบัส หมายถึง รถโดยสารสำหรับบรรทุกผู้คนในการเดินทาง มีทั้งที่ใช้ในระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเรานิยมเรียกกันว่า รถเมล์ และ มีแบบที่เป็นรถบัสขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเดินทางระยะไกล เพื่อเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามภาค ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรม แต่ต้องเสริมอุปกรณ์เพื่อความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานโดยสารทางไกล เช่น ที่จัดเก็บสัมภาระแยกต่างหาก และห้องน้ำภายในรถ ซึ่งนิยมเรียกว่า รถโค้ช แต่ถ้าให้สรุปง่ายๆ รถบัส ก็คือ รถโดยสารขนาดใหญ่สำหรับขนส่งผู้คนนั่นเอง และมีแบบทั้งให้บริการแบบ ขนส่งมวลชน เดินรถประจำเส้นทาง และแบบให้บริการต่างหาก ที่เป็น รถบัส แบบเช่าเหมาคันสำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะอย่างส่วนตัว แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เราจะพบได้ว่า การใช้บริการจะมีการตั้งข้อจำกัดเอาไว้ ซึ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 เรื่องก็คือ ปริมาณผู้โดยสาร และ ระดับความเร็วในการขับขี่ ซึ่งบางทีก็ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นัก เพราะไปด้วยกันได้ไม่หมด เนื่องจากปริมาณสำหรับผู้โดยสารเต็ม ไม่ยินยอมให้ขึ้นเพิ่มเติม หรือ ระดับความเร็ว ไม่สูงทันใจคนเดินทางที่อยากไปถึงที่หมายเร็วๆ ซึ่งเรื่องของความเร็ว เราเคยอธิบายไปแล้ว ในตอนก่อนหน้าที่เกี่ยวกับรถทัวร์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกัน ในคราวนี้เราจึงอยากจะเน้นไปที่เรื่องของ ปริมาณผู้โดยสาร ว่าทำไมเข้าต้องมีการจำกัด เพื่อทำความเข้าใจกัน…

เช่ารถบัส
รถบัสเช่า รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์
เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์